Kokepunktet – Samfunnsinnovasjon, 5. desember 2012

Reblogget fra Abelia sine sider.

Vær best for verden og bli den beste i verden

Dato Ons 05.12.2012

Tid Ons 09:00 – 11:30

Sted Litteraturhuset, Oslo. Gratis og åpent for alle

Kontaktperson Tarje Bjørgum

Tarje Bjørgum

+47 922 94 842

Meld deg på

De samfunnsutfordringene vi kommer i nærkontakt med skaper mest engasjement. Mennesker som av en eller annen grunn opplever ekstra utfordringer – det være seg innenfor utdanning, velferd, arbeidsliv eller helse – ser samtidig ut til å utvikle en ekstra evne til nyskaping og innovasjon.

Ta for eksempel bedriften Pixellus. Gründeren har selv en sønn med Asperger syndrom, og hadde et sterkt ønske om å skape en arbeidsplass som tok hensyn til behovene denne gruppen har, samtidig som de kan levere arbeid av høy kvalitet.

Og hva med hjelpepleieren som ble lei av laken som aldri passet til fødesengen. I dag er hun bedriftsleder og produserer laken skreddersydd for formålet.

Løsninger og nye ideer oppstår altså i brytningen mellom ulike mennesker og miljøer. Samfunnsinnovasjon er et kraftfullt virkemiddel og det mangler ikke samfunnsutfordringer å gå løs på. Likevel, har det til nå blitt mye prat og lite handling. Hvordan kommer vi oss videre?

For å sparke i gang diskusjonen har vi invitert noen svært engasjerende folk til å sette scene.

  • Tor Haugnes, høyskolelektor på Handelshøyskolen BI. Mannen ble norgeskjendis da noen av studentene hans la ut hans utradisjonelle formidlig på Youtube. Han gløder både for samfunnsinnovasjon og det å kunne tenke utenfor boksen.
  • Thomas Berman, tidligere innovasjonrådgiver og nå grunnlegger av SoCentral, en arena for utvikling, utprøving og synliggjøring  av nye løsninger på viktige samfunnsutfordringer.
  • Christian Wig, gründer og daglig leder i Pixellus.  Christian har lang fartstid fra forretningsutvikling og IT-bransjen, og tok med seg mange av de forretningsmessige prinsippene da han med Pixellus satset på det som ofte kalles ‘sosialt entreprenørskap’.

KOKEPUNKTET er arenaen der vi tar pulsen på ulike endringstrender. Hva betyr de nye trendene for oss? På Kokepunktet engasjeres du til å ta del i diskusjonen, til å se nye muligheter og bli stimulert til handling. Navnet Kokepunktet signaliserer høy temperatur men også at kunnskapsøkonomien endrer samfunnet, omtrent som når en væske endrer konsistens til noe annet når den når sitt kokepunkt. Kokepunktet er åpent for alle interesserte.

Legg igjen en kommentar