Michael Erikstad Nilsen

Medlemmer

Michael Erikstad Nilsen, sosial entreprenør i Michaels foredrag

Problemet jeg vil løse

Hjelpe barn og unge som opplever eller har opplevd vold i nære relasjoner til å få et bedre liv.

Hvordan løser jeg det

Bruke min egen historie til å opplyse, lære bort og gjøre både de som jobber med vold i nære relasjoner og de som opplever/har opplevd det bedre rustet til utfordringene i møte med dette temaet.

Hva er systemendringen jeg ønsker å få til

Jeg jobber for at temaet vold i nære relasjoner skal bli en fast del av utdanningssystemet vårt. Slik at alle på skolen kan lære om dette og ikke bare de som tar utdanning i det.

Kontakt meg

michaelsforedrag.wordpress.com

E- post: michael@michaelsforedrag.no

Telefon: 91130429

Legg igjen en kommentar