Naturbarna – læring og lek ute i naturen

Naturbarna sine barnehager virker for meg å være et fantastisk sted for barn. Tenk å få være i en barnehage hvor du er ute i naturen mesteparten av tiden, og stell og kos med ponnier, sauer, griser og katter er en del av hverdagen! I et samfunn hvor barn og voksne stadig oftere blir sittende stille foran blandt annet TV og dataskjerm er det så utrolig viktig å skape gode og sunne vaner hos barna fra de er små. Lilleng barnehage er en av barnehagene i Naturbarna og satser virkelig på å få barna ut i natur og aktivitet. jeg var heldig å få snakke med Heidi Kårstad som er daglig leder i Lilleng og hun fortalte om mange spennende opplevelser en naturbarnehage har å by på.


Bilde av Naturbarna

Hva er Naturbarna?

– Naturbarna består av tre barnehager, det er privateid og eies av Cecilie Grønli. Lilleng ligger til ute i skogen og vi har eget fjøs med sauer, griser, katter og en ponni. I morgen kommer det en ponni til. Hos oss er stell og bruk av dyra en del av hverdagen. Barna tar ut møkk, er på rideturer og har ofte med sauen i bånd. Barna er også med og lager mat og vi har en avdeling hvor vi har grillhytte, naturlekeplass og utedo. Vi rullerer på hvem som har skogdag og fjøsdag sånn at alle får gjort alt. I skogen her har de en grue ute sånn at de kan lage mat på bålet. Vi har også et flott nærområde hvor vi går masse fine turer. Barnehagen ligger på en blindvei så vi trenger ikke bekymre oss for trafikk.

Hvorfor ble Naturbarna opprettet?

– Fordi Cecilie skulle ha barnehageplass til sin egne barn, men ingen tilbud traff henne. Hun er opptatt av naturen og det å være ute, så da opprettet hun en barnehage selv. Dette var i 2002 og da startet de med 16 plasser. Nå er det veldig populært, det har startet to andre barnehager etter den tid og det finnes nå 60 barnehageplasser.

Hva gjør barna i Naturbarna?

– De er veldig mye ute. Vi har to storbarnavdelinger og disse er mest ute. De små er jo så små med store dresser så de har litt mer innetid, men de er ute de også. Ute uansett årstid og vi prøver å utnytte årsitidene. Nå som det har vært så mye regn har vi hatt veldig fokus på vann og hva vi kan gjøre med vannet. Vi benytter naturen og været. Siden vi ligger til sånn som vi gjør og disponerer en bil så kan vi komme oss andre steder også. Vi har fast leie et sted med basseng, vi er på biblioteket, vi drar ut til sjøen og er på turer rundt omrking. Vi er også flinke til å ta med pedagogikken ut. Lesestund, formingsaktiviteter og samlingsstund er sånt som vi kan gjøre ute. De er ute og lager mat i grua, også tar vi med gitaren og har sangstund der i stedet for inne. Vi er flinke til å gjøre det meste ute.

Hvordan synes barna det er å være i Naturbarna?

– De setter stor pris på det å være ute. Vi har en ansatt som har flyttet og byttet barnehage, de er frustererte fordi de er for lite ute. Den ansatte merker at datteren er litt misfornøyd. Ved å være i naturbarnehage lærer du deg å være ute, du finner ting ute i naturen og blir kreativ i leken. De trives veldig god med å være her, det forteller foreldrene også. De får en sunn og god oppvekst av å være i en naturbarnehage.

Hvorfor er Naturbarna viktig?

– De lærer om naturen, hvordan vi tar vare på naturen og hvordan vi skal oppføre oss i naturen. For eksempel at vi tar med oss søpla tilbake. Vi har egen grønnsaksåker også, der er de med på hele prossessen. Samtidig har vi dyra og den jobben rundt det. De lærer å ta vare på dyra og at dyr ikke bare er kos. De må mate dem, stelle for dem, møkke etter dem og liknende. Med tanke på hvor mye barn sitter i ro i barndommen er de heller fysisk aktive gjennom dagene her. Jeg tenker at det er viktig at barna får være mye ute i frisk luft og får bruke naturen som finnes rundt oss. Vi lar dem klatre i trærne og noen ganger faller de ned og slår seg. De får lov til å spikke med kniv og vi lærer dem å spikke uten å kjære seg. Vi gir dem tillit og opplæring. Vi er ikke overkeskyttende, og det er sunt og greit. De får opplæring og vet for eksempel at kniven er spiss. De blir rustet til å møte den virkelige hverdagen, verden utenfor barnehagegjerdet. De lærer at om du ramler så gjør det vondt, det er ikke disse fallmattene overalt som mange andre barnehager har. I avdelingen har vi også i stedet for høye gjerder en tynn tråd for å vise at «her skal vi være». Vi vil ikke ha de innestengt et sted hvor de ikke kommer ut, vi vil bare lærer dem at «her er området vi er på». Vi har tilliten til at de lærer seg de grensene uten at vi har de store gjerdene.

Har du noen råd til andre som vil starte en slik barnahage?

– Jeg tenker at det er viktig at barnehagen ligger på et egnet sted hvor du tenker over om det for eksempel er skogen eller vannet du vil ha tilknyttning til. Jeg tenker også at det viktigste er personalet. De må brenne for jobben og skjønne hvor tøft det er. De må være villige til å være mye ute i naturen. Det er de ansatte som er med å skaper hverdagen til barna. Det er veldig viktig å være kritiske i ansettelsesprossesen og sørge for at de ansatte har interesse for det vi driver med.

Fra Naturbarna

Noe som er helt sikkert er at det ikke er mangel på spennende opplevelser hos Lilleng barnehage. Barna lærer seg å vise omsorg for dyr, de lærer å ta vare på naturen og bruke den som en arena for kreativ lek. Ikke minst blir de vist tillit slik at de får utforsket verden rundt seg og gjort seg erfaringer til å møte hverdagen utenfor barnehagen. Lilleng er en inspirerende barnehage som viser at barns utvikling og læring har en stor plass ute i naturen.

Jeg anbefaler å gå inn på Naturbarnas facebook eller hjemmeside for å lese mer:

Hjemmeside: http://www.naturbarna.no/

Facebook: https://www.facebook.com/groups/453261198146179/?fref=ts

Legg igjen en kommentar