Reblogg: Nelson Mandelas Sør-Afrika

Det tar ikke mange dager før man oppdager hvor tilstede Nelson Mandela fremdeles er her i Cape Town, knappe 3 år etter hans bortgang. Hovedinnfartsåren til byen bærer navnet hans, ansiktet pryder husvegger og gatekunst, og innbyggerne trekker ham gjerne frem som samtaleemne før besøkende har tatt initiativ til dette. Alle synes å være enige om at Sør-Afrika aldri ville sett en fredelig slutt på apartheidregimet uten Mandelas lederskap, og en ektefølt takknemlighet overfor denne mannen er å finne overalt.

22 år har gått siden MaMandela.JPGndela ble president og samlet Sør-Afrika om en fredelig avskaffelse av apartheid. Det forvridde kategoriseringssystemet innført i 1948 delte mennesker systematisk inn i kategorier som “svart”, “farget”, “asiatisk” eller “hvit”, og hadde deretter detaljerte lover som kontrollerte, og i mange tilfeller forbød, kontakt på tvers av kategoriene. Kategoriserin
gssystemet var oppdiktet av mennesker som var ute etter kontroll over ressurser og landområder, og som selv plasserte seg og sine i kategorien “hvite”. Det passet dem bra å rettferdiggjøre sin “hvite overlegenhet” med at den var Guds vilje, og de mente å være den høyest utviklede rasen mennesker.

Fra politisk leder til politisk fange
På bakgrunn av dette innførte de et system som gjennomsyret samfunnet og systematisk splittet familier, kastet individer på gaten, og fordrev den svarte og fargede majoriteten ut av byene. Mennesker som falt under disse kategoriene ble tatt med makt fra hjemmene sine i områder hvor “de ikke hørte hjemme” og fysisk transportert ut av området. Deretter måtte de oppfylle forskjellige krav for å få rettigheten til spesielle “pass” som kunne gi dem tillatelse til å oppholde seg i områdene hvor de hvite nå skulle bo. Alle som kjempet imot ble straffet, tusenvis av dem arrestert. Én av disse var Mandela. Etter å ha kjempet mot apartheid i hele sin ungdom og sitt voksne liv, kom Mandela endelig til makten i 1994 og avskaffet apartheid, før han og partiet hans, African National Congress (ANC), gikk i gang med den nesten umulige oppgaven å reversere skadene apartheidsystemet hadde påført landet.

Mandela ble selve symbolet på kampen for likeverd mellom alle mennesker, uavhengig av rase, etnisitet, religion, eller hvilken som helst annen måte man kan finne på å gruppere mennesker på.

Et besøk i Cape Town er for mange ikke fullbyrdet før man har vært en tur over sjøen til Robben Island, en liten øy knappe 7 km utenfor kysten. Øyen har i seg selv en spennende historie både som tidligere lepra-koloni, militærbase og fengsel for kriminelle og politiske fanger, men det er liten tvil om at det er Mandela og hans historie som er hovedtrekkplasteret for de hundre tusener av turister som besøker øyen hvert år.

FullSizeRender-6.jpgHer tilbrakte Mandela 18 av sine totalt 27 år i fangenskap som politisk fange. Som politisk leder ble han i stor grad holdt adskilt fra de andre fangene, og hans kontakt med omverdenen var svært begrenset. Det å besøke cellen der han bodde og å stå ved den lille jordflekken i luftegården der han stelte med planter og i skjul gjemte manuskriptet til sin berømte selvbiografi “Long Walk to Freedom” gjorde definitivt inntrykk på oss alle. Vi valgte å ta denne turen tidlig i oppholdet vårt, og setter stor pris på å ha de historiske rammene det ga oss med i bagasjen når vi nå skal leve i, oppleve og være en del av dynamikken i Cape Town i 3 måneder.

Sosial optimisme
Mandela kjempet hele sitt liv for nestekjærlighet og likestilling, og bare i løpet av de første to ukene her i Cape Town har vi møtt mange mennesker som har delt og fortsatt deler hans kamp. På papiret har alle mennesker de samme rettighetene i dagens Sør-Afrika, men det er et godt stykke igjen før det Sør-Afrika Mandela ønsket seg blir en realitet. Ugjerningene som ble gjort under apartheid og den systematiske diskrimineringen tar tid å reversere. Forskjellene mellom rike og fattige er store, og en persons hudfarge er i skremmende stor grad en indikator på hvilken økonomisk situasjon personen befinner seg i. Dessverre har også korrupsjon befestet seg i ANC, og partiet som for 22 år siden samlet en nasjon har nå begynt å slå sprekker.

Enn så fantastisk Cape Town er å være turist i, er vi dypt takknemlige for at vi er her ikke bare for vår egen del, men for å prøve å bidra til å mer effektivt adressere de dyptgående problemene som finnes her gjennom nyskapning på forretningsnivå i de forskjellige sosiale bedriftene vi er utplassert i.

Gjennom forelesninger, foredrag, samtalesirkler og gruppearbeid på skolen vår, University of Cape Town Graduate School of Business, blir vi gradvis utstyrt med nye verktøy og nye perspektiver som gjør oss bedre rustet til å ta tak i utfordringene på bakkenivå. Utfordringene kan virke overveldende, men vi er alle optimistiske på vegne av Sør-Afrika. Sosialt entreprenørskap er en raskt voksende disiplin her, enda mer enn hjemme, og menneskene her har stor tro på de sosiale effektene det medfører. Optimismen gjenspeiles i alle sør-afrikanerne vi har møtt så langt, fra Über-sjåfører, til damen i klesbutikken, de ansatte i bedriftene vi er konsulenter for og menneskene vi jobber rundt på innovasjons-hubene hvor flere av oss har kontorer. Alle gir uttrykk for en genuin optimisme for byen sin og landet sitt – helt i tråd med Mandelas budskap.

FullSizeRender-7.jpg

 

 

I am fundamentally an optimist. Whether that comes from nature or nurture, I cannot say. Part of being optimistic is keeping one’s head pointed toward the sun, one’s feet moving forward. There were many dark moments when my faith in humanity was sorely tested, but I would not and could not give myself up to despair. That way lays defeat and death.”

– Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, 1995

 

 

 

 

 

 

Postet av Karoline Aadland på studentbloggen, 20. juni 2016. Innlegget finner du her.

Av Anette Sannes Knutsen

Anette er ansvarlig redaktør for Samfunnsinnovatørene.

Legg igjen en kommentar