>24. – 25. MARS I OSLO OPERA HUS er det Nordisk seminar om filantropi og sosialt entreprenørskap.

Er du sosial entreprenør, eller har lyst til å finne ut av hva det er?
Mother Courage v Bitten Schei har 200 gratis billetter som vi deler ut til enkeltpersoner som vil delta.

Send en mail til: bitten@mothercourage.no for påmelding.
Påmeldingen er BINDENDE.

PARTNERSHIP FOR CHANGE = årets store møteplass.
Du møter mennesker som GJØR NOE eller skaper rammer for ENDRING: Jacqueline Novogratz, Johan H. Andresen, Olav Selvaag, Farah Pandith, Sofia Appelgren, Camilo Heredia, Torkil Sonne, Unni Beate Sekkesæter, Jan U. Sandal, Hanne Finstad, Percy N. Barnevik, Trond Giske, Barry B. White, og mange flere.

Mål: Inspirere sosiale entreprenører, filantroper og mennesker som vil bidra til endring.

Her er hele programmet: www.partnershipforchange.net

GET INSPIRED!