Nordisk seminar om sosialt entreprenørskap 7.november 2012

Det dekkes opp til nordisk seminar om sosialt entreprenørskap på Hotell Comfort Union Brygge i Drammen 7. november. Vil du være med?


Sosialt entreprenørskap har de siste årene vært et tema som har blitt satt på dagsorden i stadig flere sammenhenger – både i Norge og i de andre nordiske landene. Arbeidsdepartementet har på denne bakgrunn tatt initiativ til et nordisk seminar om sosialt entreprenørskap.

Seminaret skal holdes som en del av programmet for Ministerrådet for sosial og helse (MR-S) under det norske formannskapet i Nordisk Råd. Målgruppen er sentrale nordiske aktører på feltet, herunder både forskere, forvaltning og andre tilretteleggere, samt praktiserende sosiale entreprenører.

Tid: 7.november 2012 kl. 10.30 – 15.45
Sted: Hotell Comfort Union Brygge i Drammen

Statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet vil åpne seminaret.

Program
Program for seminaret vil bli lagt ut i løpet av kort tid. Det er et begrenset antall plasser.

Påmelding
Frist for påmelding er onsdag 17. oktober 2012 på e-post bhu@ad.dep.no.

Legg igjen en kommentar