Om oss

Samfunnsinnovatørene er en medlemsforening og lavterskeltilbud for å komme inn i økosystemet for samfunnsinnvasjon. Medlemmene har til felles at vi ønsker å forbedre systemer innenfor oppvekst, klima, nærmiljø, helse, psykisk helse, matproduksjon, utdanning og mere til. 

  • Vi arrangerer åpen sofaprat med medlemmene månedlig
  • Vi har digital lunsj hver onsdag kl 11
  • Vi har en medlemsside med community og digitale kurs (under utvikling)
  • Vi har podcast med et nytt medlemsintervju hver episode
  • Vi kobler deg med andre medlemmer som kan dele erfaringer og kunnskap på problemstillinger du står overfor. 

Samfunnsinnovatørene er en medlemsforening for samfunnsinnovatører uavhengig av sektor de hører til, og som er opptatt av eller jobber med å forbedre samfunnet på jobben, hjemme eller som frivillig. 

Styret

Styret består av Anja Røkeberg Andersen, designer og Merete Grimeland, daglig leder i World Wide Narrative AS. Vi ser etter flere styremedlemmer. Ta kontakt med merete@samfunnsinnovatorene.no hvis du er interessert.