Historien om nettstedet

Bloggen har utviklet seg i takt med omverden, og et felt som er i stor bevegelse. Så langt har dette skjedd:

Høsten 2007 ble nettstedet opprettet som en blogg på blogspot.com av Tom Erik Støwer og Merete Grimeland med vårt første innlegg som handlet om hva sosialt entreprenørskap er. Bloggen gikk under navnet Sosialt entreprenørskap, og hadde tilsvarende domene. På denne tiden var sosialt entreprenørskap ennå ikke helt i vinden, men det var så smått startet for det var også året etter at Muhammad Yunus fikk Nobels Fredspris for sitt arbeid med mikrokreditt. Vi skrev ikke mye på denne tiden, og det vi skrev handlet mest om det som skjedde utenfor Norge.

Høsten 2010 tok Merete bloggen videre med Nadina Helen Bakos i deres daværende selskap, et storytelling selskap som het Sweet Chili Stories. Merete og Helen fokuserte mye på å møte mennesker som jobbet direkte eller indirekte med sosialt entreprenørskap for å avdekke hva det egentlig var for folk. På denne tiden hadde det begynt å skje mye i det norske landskapet. Det resulterte i en rekke videointervjuer med mange spennende mennesker som var opptatt av feltet.

Omtrent et år senere ville Merete og Helen åpne opp bloggen for andre sosial entreprenører, og hadde en rekke bidragytere som gjesteblogget eller reblogget egne innlegg på bloggen.

Våren 2012 byttet vi plattform og gikk over til wordpress. På denne tiden gikk også Helen og Merete hver sin vei med egne selskaper, henholdsvis Sweet Chili Arts og World Wide Narrative. Driften av bloggen ble tatt videre i World Wide Narrative av Merete og medgründer Therese Byhring. Et nytt syn på bloggen kom til gjennom et arbeid utført av Jon André Danielsen som hadde praksis i selskapet. Han gjorde en stor jobb i å finne ut av hvordan bloggen kunne bli bærekraftig. Dette skapte nye, spennende tanker for hvordan bloggen skulle drives videre, og som definitivt påvirket hvilken retning vi ønsket å ta bloggen videre.

Høsten 2012 startet Therese, Merete og Anne Winding-Sørensen (som var ny i selskapet World Wide Narrative) podcasten Samfunnsinnovatørene. Dette bidro til en ny endring for bloggen.

Julen 2012 skiftet vi navn på bloggen til Samfunnsinnovatørene med tilsvarende domene. Det var fordi vi begynte å få et nytt syn på helheten gjennom samfunnsnyttig innovasjon; samfunnsinnovasjon.

Gjennom arbeidet vårt erfarte vi at for at endring skulle skje måtte flere spille på lag både innenfor og utenfor feltet sosialt entreprenørskap. De menneskene som gjør dette har ingen felles identitet, men er alle med i samspillet som prosessen samfunnsinnovasjon er. Dermed fikk vi et nytt syn på hvordan skape et bedre samfunn gjennom et ønske om å vise frem og snakke om menneskene som skaper endring. Vi kaller dem samfunnsinnovatører, og her er kjennetegnene i tilfelle du møter en. Åsmund Seip i Change Attention var med på den videre utviklingen av bloggen.

Våren 2015 inviterte vi samfunnsinnovatører til å blogge, fordi vi innså at vi ikke kunne gi informasjon om alt vi ønsket. Du kan også ta kontakt hvis du vil sende oss et gjesteblogginnlegg.

I juli 2015 tok vi nettstedet enda et steg videre og dannet en egen medieforening som nå eier og drifter denne siden. Foreningens daglige leder var Stine Slettås Machlar. Hun fungerte også som redaktør. Stine var daglig leder til og med mars 2016. Etter dette var Anette Sannes Knutsen redaktør på frivillig basis en kort periode.

Det er flere som uttrykker et behov for å ha en plattform er dedikert til feltet samfunnsinnovasjon, og derfor har styret jobbet siden med å få til det. I 2019 er vi i gang igjen!

Målet vårt på sikt er at Samfunnsinnovatørene skal bli landets ledende nettsted for samfunnsinnovatører og de som er interessert i samfunnsinnovasjon, og grunnen til at vi gjør dette er for at vi trenger flere samfunnsinnovatører i Norge. Vi trenger at flere blir inspirert og setter i gang. Enten i jobben de er i, på fritiden som frivillig, eller gjennom å starte en organisasjon (uavhengig av organisasjonsform).