Oppstarten av; The Northern Company, produksjon og produktutvikling av tang – havets grønne gull

Jeg møter danske Zoe Christensen på Litteraturhuset i Oslo. Hun har bakgrunn som regissør for teateroppsetninger og kunstprosjekter, men fattet interesse for havets næringsrike skatter da hun reiste på reportasjetur til Island i 2009. Her studerte hun resultatet av klimaendringer og ble opptatt av økologi og bærekraftighet. Hun besøkte en familie som sanket viltvoksende tang og ble begeistret.

Så returnerte hun til Oslo og startet videresalg av islandsk, importert tang på det norske markedet. Først i 2011 da Zoe etablerte nettbutikken www.fremtidensmat.no begynte hun å selge godt. Samtidig begynte hun å vurdere muligheten til å dyrke norskprodusert tang som kulinarisk delikatesse som første norske bedrift i Norge.

En forretningskvinne blir skapt

Zoe forteller at hun reiste til Lofoten for å forhøre seg om noen personer der var interessert i å sette i gang et prosjekt med å sanke viltvoksende tang. «Det var det ingen som var interessert i», sier Zoe. Et av problemene var tidevannet, i Norge var forskjellen bare på 2-3 meter, men på Island var forskjellen 4 – 5 meter. I Norge var det derfor ikke enkelt å få tak i de tangsorter som var mest velegnet til mat. Et annen utfordringproblem var at man i Norge ikke kan tenke i små baner når man vil starter noe nytt. Et oppstarts firma må ha en langsiktig visjon, forretningsplan, investorer og helst et eksportpotensiale. Det var ingen som så et slik potensiale i håndsanket viltvoksende tang våren 2011 i Lofoten.

For å få til et troverdig forretningsprosjekt ble løsningen å dyrke tang på line. Zoe dro på studietur til en tangfarm i Maine, USA, for å få vite mer om denne teknikken. I en tangfarm blir tangen podet på liner som settes ut i havet om høsten. Når tangen er fullvokst på vårparten tas linene opp og tangen prosesseres og pakkes. En tangfarm kan enkelt skaleres opp i produksjon og teknologien passer godt til forholdene langs norskekysten.

Høsten 2012 etablerer Zoe derfor bedriftsnettverket Alger til mat sammen med det nederlandske/norske firmaet Hortimare, som stod for line teknologien, bedriften Solund mat som skulle prosessere tangen og The Northern Company som produktutviklere. Hun inviterte inn Det kongelige Selskap for Norges Vel som prosjektledere. Nettverket mottok støtte fra lokale fond til oppstart og igangsettelse av et pilotprosjekt for å undersøke muligheten for etablering av en tangfarm på Vestlandet.

Samarbeidspartnere en viktig faktor for suksess

I 2013 deltok hun på Pangstart i regi av Oslo kommune der hun hadde en gruppe studenter og forretningsutviklere som bistod henne med å lage en forretningsplan som hun kunne bruke i forhold til potensielle investorer. Det var her hun traff Bente Sofie Bye, som siden bistod henne med å søke fase II støtte fra Innovasjon Norge. Søknaden ble innvilget og hun fikk 300 000 i tilskudd til markedsarbeid og profilering av bedriften The Northern Company AS. Navnet på bedriften er også varemerke beskyttet av Patentstyret.

Derimot fungerte ikke samarbeidet med Solund mat AS så godt. Det ble derfor satt ut en annonse i lokalavisen hvor det ble ettersøkt partnere som kunne tenke seg å inngå i bedriftsnettverket og videreføre pilotprosjektet. Vi ble kontaktet av en gruppe med engasjerte entreprenører fra Bulandet og januar 2014 ble produksjonsselskapet Seaweed AS stiftet. Bedriftsnettverket bestod nå av Hortimare, Seaweed As og The Northern Company fik fase I støtte fra Innovasjon Norge for etablering av produksjon. Høsten 2014 fikk nettverket forskningsmidler fra det regionale forskningsfondet for å få tatt regelmessige prøver for godkjenning av Mattilsynet.

I mai 2014 vant Zoe Christiansen EAT prisen i Stockholm for The Northern Company AS. Premien for beste innovative og bærekraftige forretningskonsept var et møte med Petter Stordalen og 100 000 kroner. «Det var mange som ringte meg etter den prisen», sier Zoe. Den karismatiske danske damen har hatt både kjendiskokk Andreas Viestad på kurs og levert vareprøver med tang til topprestauranter i Oslo.

Nå håper hun at norsk tang blir godkjent av mattilsynet våren 2015 slik at produktet hennes kommer ut på markedet. Hun har flere restauranter som er interessert i norsk tang, i tillegg er hun i dialog med et kjent norsk firma om distribusjon av tang internasjonalt. « Det asiatiske markedet er spesielt interessant» sier Zoe Christiansen, og fortsetter «de spiser mye tang». Nå nylig fikk hun vite at hennes tang er blitt Debio godkjent, og således kan kalles økologisk. Det betyr mye for henne.

Interessert i investorer

Zoe Christiansen forteller at hun er interessert i kontakt med personer som ønsker å investere i hennes selskap og hun vurderer også på sikt en daglig leder for drift av selskapet når pilotprosjektet er overstått. Nå gjenstår ett år, men allerede fra våren kan det bli mye jobb for Zoe Christiansen og Sven Erga, hennes mann som er medeier i selskapet og som til daglig er lyddesigner på Nasjonalteateret. Zoe ønsker på sikt å fortsette med å utvikle nye produkter med tang, og er i gang med en kokebok sammen med fotograf Lisa Westgaard. Ta kontakt med Zoe på zoe@getmail.no dersom du er interessert i hennes historie eller kan tenke deg å investere i bedriften.

Av Bente Sofie Bye

Konseptutvikler for the Northern Company AS og Love and Juice Balance Bar AS. Jeg er utdannet fra Handelshøyskolen BI og har jobbet med konseptutvikling og bedriftsetableringer siden 2008, både i offentlig sektor og som selvstendig næringsdrivende. Les mer om Bente.

Legg igjen en kommentar