Seminar om sosialt entreprenørskap på Stortinget 12. november

Reblogget fra Bitten Schei sin nettside.

Nettverk for Sosialt entreprenørskap fyller 5 år og inviterer til dialogmøte på Stortinget, 12. november, kl. 09.00 – 12.00 i Filmsalen.

Tema: Stortingsvalg 9. september 2013:

Hva vil de politiske partiene gjøre for å løse velferdsstatens utfordringer?

Målgrupper: beslutningstakere, bedriftsledere, sosiale entreprenører og utdanningsinstitusjoner med fokus på sosialt entreprenørskap og innovasjon.

Vi spør de politiske partiene:
Sosialt entreprenørskap i Norge – et felt uten virkemidler?
Hvordan vil politikerne tilrettelegge for at flere aktører kan bidra til å utvikle en bærekraftig velferdsstat? De politiske partiene får 5 min hver til å komme med konkrete innspill.
PROGRAM

  • Registering. Servering av kaffe og te, frukt og kjeks
  • Velkommen ved vert Hilde Magnusson, AP
  • Statssekretær Jeanette Iren Moen fra Nærings- og handelsdepartementet presenterer DAMVAD rapporten om SE i Norge
  • Statssekretær Gina Lund fra Arbeidsdepartementet presenterer Telemarksforskings rapport om SE og fattigdom
  • Bert-Ola Bergstrand, Social Capital Forum, Sverige presenterer et nordisk perspektiv nedenfra
  • Bitten Schei og Hilde Dalen presenterer Stemmer fra grasrota, forslag til Handlingsplan for SE
  • De politiske partiene får 5 min hver til presentasjon av hva som skal gjøres for å få en bærekraftig velferdsstat
  • Innspill og spørsmål fra salen
  • Oppsummering og avslutning med Hilde Magnusson

Påmelding til: Kirstin Bjørsvik kirstin.bjorsvik@stortinget.no

NB: Uten påmelding her, ingen deltakelse. Sikkerhetsbestemmelser.
Konferansen er gratis.

Link til Pdf invitasjon.

Legg igjen en kommentar