Sammen med Danmark, Sverige, Finland og forhåpentligvis snart Island har vi gått sammen og opprettet SIX Nordic, som står for  Social Innovation Exchange Nordic. Vi er en undergruppe av SIX , Social Innovation Exchange på et globalt plan. Vårt mål er å skape et nettverk hvor vi kan dele våre tanker, ideer og erfaringer med hverandre.

På den måten vil vi lære mer og utvikle samfunnsinnovajson i våre respektive land samt på tvers av grensene. Å få samfunnsinnovasjon opp på på den nordiske agendaen er et viktig skritt videre. Vi trenger å finne nye måter å løse problemer på i samfunnet. Våre land har mange likheter og vi deler mange av de sammen utfordringene, derfor mener vi vil dra nytte av å jobbe sammen.

Meld deg på mailinglisten her for å få invitasjon til våre samlinger.

Først lagt ut på World Wide Narrative sine sider.