SIX Nordic | Social Innovation eXchange

Sammen med Danmark, Sverige, Finland og forhåpentligvis snart Island har vi gått sammen og opprettet SIX Nordic, som står for  Social Innovation Exchange Nordic. Vi er en undergruppe av SIX , Social Innovation Exchange på et globalt plan. Vårt mål er å skape et nettverk hvor vi kan dele våre tanker, ideer og erfaringer med hverandre.

På den måten vil vi lære mer og utvikle samfunnsinnovajson i våre respektive land samt på tvers av grensene. Å få samfunnsinnovasjon opp på på den nordiske agendaen er et viktig skritt videre. Vi trenger å finne nye måter å løse problemer på i samfunnet. Våre land har mange likheter og vi deler mange av de sammen utfordringene, derfor mener vi vil dra nytte av å jobbe sammen.

Meld deg på mailinglisten her for å få invitasjon til våre samlinger.

Først lagt ut på World Wide Narrative sine sider.

Legg igjen en kommentar