Studere sosialt entreprenørskap?

 Skrevet av Arne Kringstad.

Er du nysgjerrig på hva det vil si å jobbe som sosialentreprenør?

 ‘Sosialt entreprenørskap’ har i de senere årene bemerket seg som en forretningsmessig metode hvor verdigrunnlaget baserer seg på den sosiale bunnlinjen så vel som den finansielle. I tråd med en generasjon som i større grad verdsetter tid over penger, er det ikke lengre Gordon Gekko og 50-cent som går i første rekke for å bære frem kapitalismens faner. «Money never sleeps», men det gjør som kjent vi mennesker, og de fleste av oss trenger en nogen lunde renslig samvittighet for å kunne sove godt om natten.

Det kan imidlertid være en utfordring å arbeide med sosialt bærekraftige forretningsmodeller uten først å lære seg metodene som foreligger på dette området. Gode sosiale verdier oversettes jo ikke uten videre til et godt forretningsgrunnlag. Så når blir egentlig en entreprenør til en sosialentreprenør, og hvordan tilegner man seg ferdighetene en sosialentreprenør har behov for?
[one_half]
Universitetet i Oslo tilbyr et eget studieprogram innen Sosialt entreprenørskap. Hoveddelen av studiet finner sted på sommeren i Cape Town, Sør-Afrika og skal la seg kombinere med normert studieløp. I Sør-Afrika vil man jobbe i en sosialt entreprenørskaps bedrift i tillegg til å studere ved Universitetet i Cape Town og dermed få en kombinasjon av teori og praksis innen fagfeltet. [/one_half]
[one_half_last]11707659_930649873643268_3330974704266926435_n[/one_half_last]

Vi har tatt kontakt med Anna M. E. Jarbekk, Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Oslo for å få svar på noen typiske spørsmål som en vordende sosialentreprenør sitter med.
• Hva kjennetegner en sosialentreprenør?
Sosialentreprenører er ofte markedsorienterte og målbevisste, og det sies gjerne at de bruker forretningsmessige metoder og verktøy for å nå sine mål. Sosialt entreprenørskap kan ikke kategoriseres etter valgt selskapsform eller finansieringsmodell. Det kan være organisert som stiftelser, foreninger, ideelle organisasjoner eller som vanlige bedrifter. Følgende fellestrekk går likevel igjen hos mange av dem:
  • Sosialt fokus: Det primære målet er å løse sosiale utfordringer eller problemer i samfunnet
  • Entreprenørskap: Innebærer ofte etablering av nye virksomheter eller aktiviteter, og skaper varige strukturer
  • Innovasjon: Metodene og løsningene representerer noe nytt i forhold til det som har blitt gjort før
  • Markedsorientering og fokus på egen inntjening og salg for å oppnå økonomisk bærekraft
  • Målgruppene involveres i høy grad: Sosiale entreprenører er ofte svært lydhøre ovenfor målgruppens behov
  • Endringsagenter: De er frontløpere for sosial forandring i samfunnet
Senter for entreprenørskap ved Universitet i Oslo opererer med følgende definisjon av sosialt entreprenørskap:
 «Sosialt entreprenørskap innebærer etablering av en virksomhet hvis hovedmål er å løse et sosialt eller samfunnsmessige problem på en innovativ måte, ved bruk av metoder og verktøy fra forretningsverden.»
• Hva er spesielt med måten en sosialentreprenør jobber på, i motsetning til en ‘ordinær’ entreprenør?
[one_half]Sosiale entreprenører adresserer mange ulike samfunnsutfordringer og problemer, og anvender flere av entreprenørens metoder i sitt arbeid. Det innebærer gjerne å bygge organisasjoner eller strukturer for å løse samfunnsproblemer på en varig og bærekraftig måte. Ofte betyr det å sette nye standarder. Det primære målet med sosialt entreprenørskap er sosial verdiskaping, ikke profittmaksimering. Inntektsgenerering er imidlertid nødvendig for å oppnå hovedmålet, og et eventuelt overskudd vil som regel reinvesteres for å fremme dette formålet.[/one_half][one_half_last]DSC_0389_Fotor_Collage-1024x1024[/one_half_last]
• Hvorfor er sosialentreprenører viktige?
Fordelen med sosialt entreprenørskap som modell, sett gjennom et økonomisk perspektiv, er at det kan være mer kostnadseffektivt å la organisasjoner (markedet) løse samfunnsmessige problemer enn at samfunnet skal gjøre dette. Sett i et filantropisk perspektiv er sosialt entreprenørskap med på å gjøre samfunnet bedre for befolkningen som lever i det. Gjennom sosialt entreprenørskap kan man drive med samfunnsfremmede oppgaver uten økonomisk avhengighet fra eksterne aktører. Slik oppnås en større frihet over bedriftens avgjørelser som kan være av betydning for fremtidig utvikling. Samtidig dannes også en mer økonomisk forutsigbarhet, som er viktig for alle bedrifter.
• Hvorfor har behovet for sosialentreprenører økt såpass kraftig i de siste årene?
[one_half]Det spørsmålet blir vanskelig å kommentere. Man kan argumentere for at behovet alltid har vært der, og at fenomenet sosialt entreprenørskap ikke er nytt, men at det er den store oppmerksomheten rundt temaet som er det. Det har skjedd en stor økning i antall sosiale entreprenører og deres organisasjoner, og de har blitt mer synlige. Sektoren preges også av en økende profesjonalisering og globalisering.[/one_half][one_half_last][/one_half_last]
I tillegg til de sosiale entreprenørene selv, er det en rekke andre grupperinger som arbeider for sosial forandring ved hjelp av profesjonalitet, kompetanse og konkurransekraft. Et eksempel her er venture filantropene, som kombinerer finansiell støtte med kompetansetilførsel innenfor strategi, prosjektstyring, ledelses- og organisasjonsutvikling. Internasjonalt har utviklingen av feltet sosialt entreprenørskap i stor grad vært drevet av store organisasjoner hvis primære formål er å støtte, skape oppmerksomhet og fremme kunnskap om sosialt entreprenørskap. Eksempler på disse organisasjonene er Ashoka, The Schwab Foundation og The Skoll Foundation.
Innenfor akademia er sosialt entreprenørskap relativt nytt som forskningsområde, men også her er det stor utvikling. Utdannelser og kurs i sosialt entreprenørskap etterspørres av studenter over hele verden, og de aller fleste store, anerkjente universiteter tilbyr utdanning i sosialt entreprenørskap, fra bachelor til MBA-nivå.
• Hvorfor er et eget studie nødvendig?

Burde jeg ikke heller begynne å jobbe dersom jeg har en god ide og motivasjon til å sette den til livs?

Studieprogrammet «Sosialt entreprenørskap» skal gi deg nødvendig kunnskap og verktøy for at realisering av prosjekter skal kunne gå så enkelt og smertefritt som mulig. Kurset skal forberede deg på de utfordringer du kommer til å møte ved etablering av sosialt entreprenørskap. I tillegg skal studentene også forstå hva sosialt entreprenørskap er.

[one_half]Flere av våre studenter er samfunnsengasjerte og nysgjerrige på hvordan de kan jobbe med utvikling gjennom sosialt entreprenørskap istedenfor bistand. Noen ønsker å bruke økonomiutdannelsen på noe annet enn å maksimere profitt. Noen er brennende opptatt av spesifikke samfunnsproblemer, og har konkrete prosjekter de vil jobbe med, mens andre er opptatt av entreprenørskap generelt. Felles for våre studenter er at de ønsker å være med på å skape nye gode løsninger på utfordringer i samfunnet. Dette studiet gir studentene en mulighet til å få førstehåndserfaring med sosialt entreprenørskap gjennom teori og praksis.[/one_half][one_half_last]
10499031_1648155135425607_770722685_n
• Hvilke typiske jobbmuligheter har man etter endt studie?

Rekrutterer bedrifter sosialentreprenør, eller må man drive med egen startup? Kan man bruke de verktøyene studiet gir meg dersom jeg likevel ikke skulle ønske å etablere en virksomhet?

Med utdanningen i sosialt entreprenørskap ønsker Senter for entreprenørskap ved UiO å inspirere og utvikle kunnskap om hvordan man kan være med å løse viktige samfunnsutfordringer og problemer med entreprenørskap som metode og levedyktighet som viktig premiss. Målet med studieprogrammet er å gi en type kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør at man velger:
å bli sosial entreprenør
• å bistå sosiale entreprenører i deres prosjekter som med-entreprenør, ansatt eller i virkemiddelapparatet
• å jobbe med sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap i eksisterende organisasjoner
[one_half]Studieprogrammet gir også mange ferdigheter som er viktig for arbeidslivet generelt, som utenlandserfaring med språkkompetanse, flerkulturell forståelse, selvstendighet og kreativitet. Kunnskapen og erfaringen fra Sosialt entreprenørskap gjør at man stiller sterkere dersom man ønsker å satse på en idé man har om å bli egen arbeidsgiver og starte egen bedrift. Man blir eksponert for mange ulike typer mennesker og videreutvikler sine egne samarbeidsevner, samtidig som man får et unikt nettverk. Med andre ord har man mange muligheter.[/one_half][one_half_last]11419203_1622108641339557_101523453_n[/one_half_last]
Eksempler på dette er studenter som har startet firmaer med tydelig sosialt entreprenørskaplig profil, slik som Chris Klemmetvold som er grunnlegger for Medarbeiderne. Andre studenter har fortsatt å studere og gått videre med doktorgrad innenfor feltet slik som Helene Lie. På nettsidene våre kan man lese intervjuene med dem:
Les også

Av Anette Sannes Knutsen

Anette er ansvarlig redaktør for Samfunnsinnovatørene.

Legg igjen en kommentar