Sunne kommuner blogger i 2015

Sunne kommuner skal også blogge her i 2015. Vi har spurt de fordi folkehelsa er en viktig del av samfunnet som ofte sammenfaller med mange andre fagfelt. Vi har også spurt de fordi vi tror det vil gi et viktig perspektiv på det å starte og drive en organisasjon som jobber på denne måten.

Ingrid - Sunne kommuner - 2014

1. Hvem er vi?

Sunne kommuner er et nettverk av kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sitt virke og samfunnsplanlegging. Vi er en del av WHO Healthy Cities og har i dag 24 medlemmer, hvorav 5 er fylkeskommuner og 19 kommuner.

2. Hva gjør vi?

Vi jobber med å utvikle og dele kunnskap om hva som fremmer helse og trivsel i byer, tettsteder og nærmiljø. Våre medlemmer er gjerne kommuner som vil noe mer med sitt folkehelsearbeid, og da er inspirasjon og kunnskap viktige arbeidsverktøy. Vi i sekretariatet (Ingrid og Årstein) er en bro mellom kommunene og spennende prosjekter både nasjonalt og internasjonalt, og jobber aktivt med å løfte de gode eksemplene. Vi er også en pådriver overfor statlige myndigheter.

3. Hvorfor er det viktig?

Dette er viktig fordi mye både psykisk og somatisk sykdom kan forebygges. Hvordan vi utvikler, organiserer og ikke minst samarbeider i våre lokalsamfunn kan ha stor betydning for hver enkelts helse og trivsel. Både i Norge og internasjonalt står vi overfor store utfordringer knyttet til alt fra livsstilssykdommer til ensomhet. Vi vil gjøre en forskjell, og jobbe for rause og aktive lokalsamfunn med glade innbyggere!

4. Hvorfor vil vi blogge for Samfunnsinnovatørene?

Fordi vi deler Samfunnsinnovatørenes tro på at store og små samfunnsutfordringer krever friske tanker og løsninger!

Legg igjen en kommentar