Tenk om… løsningen er å gjøre noe annet og ikke mer av det samme…

>
Et stadig større antall mennesker befinner seg utenfor arbeidsmarkedet og mange unge faller ut av skole. Kan lokal næringsutvikling og velferdsutvikling forenes i en felles strategi?

Tenk- om- konferansen i Larvik inviterer til nytenking, brobygging og utvikling på tvers av privat, offentlig og frivillig sektor. Kan sosialt entreprenørskap skape innovasjon og utvikling i både velferdsordninger og enkeltbedrifter, samtidig som det sikrer et mangfoldig arbeidsliv og samfunnsøkonomisk gevinst? I Larvik kommune er et slikt arbeid nå under utvikling, i samarbeid med KREM og der Telemarksforsking inngår med aksjonsforskning ( nærmere omtale neste side).

Jon Schou vil lede deltagerne gjennom et program med hårete mål, dyrkjøpte erfaringer og nye idéer. På programmet står bl.a. representant fra myndighetene, Paul Chaffey leder av Abelia, samfunnsforsker Karin Gustavsen, krusedullfilosof Hans Christian Medlien og KREM – en sosialentreprenør som gjennom mange år har oppnådd gode resultater knyttet til sosial innovasjon. I tillegg kommer bidragsytere fra lokal politikk og næringsliv samt innblikk i hvordan internasjonale aktører på området arbeider med temaet sosial innovasjon som ett virkemiddel for lokal næringsutvikling. Ord og idéer holder ikke lenger; her må det handles!

Se hele invitasjonen på KREM sin sider.

8. mars kl. 10.00 til 16.00 i BØLGEN KULTURHUS i Larvik
Deltakeravgift er 490,- inkl mva • Link til påmelding

View Larger Map

Legg igjen en kommentar