UngXit: Forebyggende arbeid med barn og unge

I forlengelsen av innlegget om crowdfundingkampanjen for Playing Lean, og hvordan de fikk finansiert 500% av målet sitt, vil jeg vise fram Silje. Silje er en sosialentreprenør som også driver en crowfundingkampanje i disse dager. Silje ønsker å finansiere et aktivitetstilbud for barn som bor i alsylmottak via sin bedrift UngXit.

siljebrattberg

Hva er UngXit?

UngXit er en sosialentreprenørskapsbedrift som jobber for å bedre levevilkårene for barn og unge. Vi ønsker å fremme aktiv deltakelse blant deltakere gjennom prosessorientert arbeid med bevisstgjøring om egne ressurser, som vil styrke selvtillit og selvfølelse. Mange unge føler at de ikke er verd noe, eller at de ikke er bra nok. Dette ønsker vi å motbevise gjennom barn og unges eget engasjement, interesser og ferdigheter. Her forklarer vi litt nærmere om hvordan vi har tenkt til å gjøre dette.

Våre målgrupper

Målgruppen er todelt: for det første har vi fokus på asylsøkere. Hvert år flykter mange barn og unge fra sine hjemland av forskjellige årsaker. Mange ankommer landet med foreldre, mens andre har reist alene. Alle søker om beskyttelse, som er en menneskerett når man er forfulgt av politiske årsaker eller ikke kan leve trygt i eget hjemland på grunn av krig eller konflikt. Etter ankomst i et trygt land oppstår ofte problemene, ettersom man da har tid til å tenke på hva man har opplevd, som følge av krig, tortur eller annen inhuman behandling. Behovet for tidlig aktivisering er derfor stort, og å oppleve trygghet i miljøet hvor man oppholder seg. I tillegg til samarbeid med mottak planlegger vi oppstart av et kurs for oppfølging av vanskeligstilt ungdom som ikke er i aktivitet på dagtid. Mange unge har betydelige problemer med å komme ut i jobb, og for mange er dette tilknyttet psykisk helse. Vi mener at metoder som vi vil bruke i arbeid med asylsøkere også vil fungere i oppfølging med arbeidsledig ungdom. Dette kurset vil inkludere tre samlinger og en påfølgende praksisperiode, med målsetning om å komme ut i jobb. I denne sammenheng vil vi samarbeide med kommuner og aktuelle instanser om oppfølging av ungdom.

ungxit

Motivasjon + interesse = læring

I vårt arbeid tar vi utgangspunkt i at med lyst og interesse som grunnlag vil barn og unge ha motivasjon til å delta og å være aktive. Opplevelsen av trygghet og tilhørighet er viktig for alle våre deltakere, og vi ønsker at barn og unge som vi jobber med skal føle at de er trygge når de er sammen med oss. Derfor er det viktig at vi tar oss tid til å LYTTE, fordi mange unge har opplevd at de ikke blir hørt. Eller at de ikke har møtt voksne som er interessert i hvem de er. Vi vil tilrettelegge for deltakelse i sosiale, kreative og fysiske aktiviteter som ikke krever tidligere erfaring eller talent. Men, vi tror at alle ungdommer har et skjult talent, og vi ønsker å oppdage det.

En annen viktig del av våre tilbud er relasjonsbygging. Mellom ungdom, mellom medarbeidere i UngXit og deltakere, mellom deltakere og lokalmiljøer. Vi er alle mennesker, og bør ta oss tid til å bry oss om andre. Et begrep som beskriver dette på bantuspråk i Afrika sør for Sahara er «ubuntu». Dette handler om fellesskap og medmenneskelighet. Kort forklart med uttrykket «en person blir menneskelig gjennom andre personer». Hvis du ikke tror på det, kan du forsøke å gjemme deg bort i en skog i fjerntliggende strøk, langt, langt unna andre mennesker, og se hvordan det går. Jeg vedder på at du ikke vil holde ut lenger enn ei uke. Eller hvis du er veldig sosial, kanskje to dager. Fordi mennesker er flokkdyr, og vi er avhengige av å ha kontakt med andre mennesker for å leve. For å være. For å oppleve glede og trygghet. For å oppleve kjærlighet.

Kunst- og uttrykksgrupper


I UngXit planlegger vi å gjennomføre kunst- og uttrykksgrupper med bruk av musikk, bilde, lyd, bevegelse, dans, rollespill og maling. Hensikten med dette er å legge til rette for selvuttrykk, uten at man nødvendigvis trenger å bruke ord, men gjennom bruk av egen kreativitet. Mennesker er forskjellige, og for mange av oss er det enklere å uttrykke oss skriftlig eller ikke-verbalt, ved for eksempel å skrive eller male. Evnen til kreativitet og å bruke fantasi er en iboende menneskelig egenskap, og evnen til å skape bringer med seg glede og mestringsfølelse. En annen side ved dette er at når du er i prosessen av å skape noe, tar tankeprosessen en pause. Det blir lettere å koble av fra stress og mas i hverdagen. Og ikke minst, så mener vi at alle barn og unge må få mulighet innimellom til bare å ha det gøy og kose seg. Barn er barn, og det må de få lov til å være. Barn er også vår fremtid, og derfor er det viktig at vi investerer tid, penger og engasjement i å vise dem fram.

Vil du støtte Silje og barn som bor i asylmottak?

Her finner du crowdfundingkampanjen til Silje på Bidra.no, en norsk side for crowdfunding, eller folkefinansiering, av gode ideer. Du kan støtte med akkurat hvor mye du ønsker selv. Mange bekker små, gjør en stor å, som ordtaket sier.

Av Therese Byhring

Jeg mener at god design handler om å forstå behovet til brukeren av tjenesten eller produktet du designer. Jeg tror på å bruke designtankegang til å finne fram til nye løsninger på utfordringer. Jeg ønsker å bruke kunnskapen jeg har til å være en person som vil skape positiv samfunnsendring gjennom nye løsninger med brukeren i sentrum. Også må det se skikkelig bra ut da.

Legg igjen en kommentar