Vil du noe mer? Bli med på SE:Piloten!

>

Sammen med Mother Courage, Krem, Et Rikere Liv, Hjertebank og Mikrofinans Norge er Sweet Chili Stories med på å invitere deg til SE Piloten: En kursrekke og møteplass om sosialt entreprenørskap.

— Ønsker du å starte egen sosial virksomhet?
— Vil du avklare om sosial ansvarlighet er noe for deg?
— Ønsker du inspirasjon til hvordan du kan skape sosial endring der du er?
— Vil du lære av sosiale entreprenører som er i feltet og deres arbeid?
— Har du lyst til å bygge nettverk med andre og bidra til å skape en bevegelse for endring?

SE:Piloten skal bidra til praktisk kunnskap og forståelse for feltet. Det skjer gjennom kompetanseutvikling, case, erfaringsdeling, team- og nettverksbygging. Deltakernes egne ressurser og utvikling av sitt eget prosjekt står i fokus.
Sted: Formuesforvaltning, Henrik Ibsensgt. 53, Oslo. Vert: Ingrid Stange, leder filantropisk rådgiving i Formuesforvaltning AS.

Vi har nådd frem til et stadium av velstand, opplysning og selvrealisering som tidligere generasjoner knapt kunne drømt om. Samtidig ser flere at fordi vi har nok å leve av, har vi ingenting å leve for, uten for oss selv, og det er ikke lenger nok.

Verden står fortsatt overfor store komplekse utfordringer på områder som miljø, klima, fattigdom, helse og utdanning. Vårt eget samfunn byr på utfordringer med integrering, rusmisbruk, arbeidsledighet, eldreomsorg og barn og unge som faller utenfor.

DU er forandringen: Drivkraften i sosialt entreprenørskap er å løse det sosiale problemet, og det primære målet er sosial verdiskaping.

Bli med i utforming av handlingsplan for sosial innovasjon
— Hvordan bedre rammebetingelsene for sosial innovasjon?
— Hva må vi gjøre i Norge for å få SE feltet til å vokse?
— En strategisk plan for sosial innovasjon inneholder visjoner, mål, tiltak og fremdrift, etc.

Hvordan gjør vi det?
— Å kjøre en åpen planprosess med involvering og eierskap med aktører fra forskjellig ståsted er en kritisk suksessfaktor. Sosial innovasjon er grenseoverskridende. Prosessen dokumenteres.
— Å tenke utenfor boksen er utfordrende for alle. 97% av vår adferd repeterer vi, og kun 3% går vi i fornyelse, utenfor komfortsonen.

FAKTA:
Piloten er utformet som en kursrekke- og en møteplass basert på syv månedlige fredag/lørdag samlinger.

Fredagssamlingen: kl 13 – 19
Lørdagssamlingen: kl 10 – 14

Sum: 80 timer.
Godkjennes etter Voksenopplæringsloven.
Egenandel: kr. 5.000, betales i to avdrag.

Start: Fredag 21. januar kl 13

Påmelding og mer info:
Bitten Schei
Mother Courage
bitten@mothercourage.no
Mobil: 93052850

Legg igjen en kommentar